Dla małych i dużych. Dostosowane do profilu odbiorcy (uczestnika) szkolenia są idealnym rozwiązaniem podnoszącym kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz rozwijającym umiejętności interpersonalne. Stosowanie w praktyce omawianych zagadnień poprawia jakość pracy i samoorganizacji.

Posiadamy wiedzę i umiejętności trenerskie niezbędne w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów szkoleniowych udokumentowane m.i. certyfikatami na poziomie odpowiadającym EQF 5 European Qualification Framework.

Oferta szkoleń BadCompany kierowana jest do osób dorosłych*, samodzielnie zgłaszających się lub delegowanych na szkolenia przez pracodawców. Dla nas nie jest istotne jaki masz kolor skóry lub skąd pochodzisz. Cieszy nas Twoja chęć nauki i poznawania.

Niektóre z naszych szkoleń mogą być ograniczone ze względu na poziom wiedzy wymagany do udziału (np. język obcy). W przypadku niektórych oferowanych przez nas szkoleń są podane kryteria dostępu związane z poziomem własnej wiedzy i wykształcenia. To konieczne, aby uczestnik nie czuł się niezręcznie, jeśli jakaś dziedzina jest mu obca. Wszelkie wątpliwości możecie wyjaśnić kontaktując się z nami.

*w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

 

Proponowane szkolenia:

  • Komunikacja interpersonalna

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, którym zależy na lepszej komunikacji w czasie codziennych kontaktów z innymi ludźmi. Niezależnie od szczebla zawodowego stanowiska czy pozycji społecznej: dla pracownika i szefa, studenta i profesora, rodzica i dziecka.

Celem głównym szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności stosowania skutecznej komunikacji interpersonalnej przez uczestników. W części warsztatowej szkolenia uczestnicy poznają zasady obowiązujące w komunikacji. Nauczą się m.in. jak konstruować komunikat, skutecznie przełamywać bariery w komunikacji oraz rozróżniać komunikację jedno- i dwukierunkową.

Przyjrzymy się wspólnie zagadnieniom dotyczącym komunikacji, a w szczególności:

  • Jak nie dać się zwariować w komunikacji?
  • Komunikowanie a komunikacja. Kreatywnie.
  • Razem czy osobno? Komunikacja a grupa.

Grupa: 6-12 osób.
Czas szkolenia: 16 godzin.


  • Sprzedaj się, czyli jak zaprezentować siebie w rozmowie kwalifikacyjnej

Szkolenie kierowane do osób, które chcą dowiedzieć się jak wygląda proces tworzenia atrakcyjnego CV, pisanie listu motywacyjnego oraz rozmowa rekrutacyjna. Co warto podkreślić, a czego nie należy eksponować.
Głównym celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmów rekrutacyjnych przez uczestników. Uczestnicy będą mieli okazję od kuchni przyjrzeć się z bliska rozmowie rekrutacyjnej – jej prawdom i mitom.

Grupa: 6-12 osób.
Czas szkolenia: 8 godzin.

 

  • Business English – Język spotkań, zebrań, narad, konferencji

Osobom zainteresowanym terminologią biznesową w języku angielskim proponujemy zajęcia indywidualne lub grupowe z lektorem. Dzięki temu warsztatowi poznacie słownictwo dotyczące różnego rodzaju spotkań, zasady uczestniczenia w spotkaniu (przedstawianie punktów widzenia, zgadzanie się i niezgadzanie się), nauczycie się pisać porządki spotkań i protokoły zebrań.

Grupa: 4-8 osób, możliwe zajęcia indywidualne.
Czas szkolenia:
8 godzin.

 

  • Business English – Język wystąpień i prezentacji

Dla szukających wsparcia w anglojęzycznych wystąpieniach i prezentacjach też mamy coś ciekawego. Szkolenie, które pomoże w przygotowaniu prezentacji (w tym praktyczne wskazówki dla mówcy), jej przeprowadzeniu oraz podsumowaniu. Uczestnicy dowiedzą się jak stosować pomoce wizualne podczas wystąpień oraz co zrobić z pytaniami słuchaczy.

Grupa: 4-8 osób, możliwe zajęcia indywidualne.
Czas szkolenia:
8 godzin.

 

Copyright © BadCompany 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.